Građevinska limarija, limovi, paneli, sendvič-paneli i profilisani limovi

Office:
 
ul. Krajiskih brigada 153
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
tel.: +387 65 660 306
E-mail: limaco@blic.net
u izradi
u izradi
Warehouse:
 
ul. Cara Dusana 106
78252 Trn
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
tel./fax.: +387 65 660 306
E-mail: limaco@blic.net

WEB-stranica je trenutno u fazi izrade !


Aktuelne slike!

>